29 October 2009

"Dari Abu Barzah Radiyallahu 'anhu, ia berkata: Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia hendak berdiri (kerana hendak meninggalkan )majlis diakhir ucapannya beliau berkata : Maha suci Engkau Ya Allah, dan saya ucapkan puji-pujian untukmu .Saya bersaksi tiada tuhan yang lebih berhak disembah melainkan Engkau, dan saya memohon keampunan dan bertaubat kepada Engkau, :Lalu seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah,tuan mengucapkan suatu ucapan yang belum pernah tuan ucapkan pada masa-masa yang lalu. "Lalu baginda Rasulullah menjawab :"Yang demikian adalah kaffarah (yakni penebus) bagi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam majlis."
(Riwayat Abu daud dan Al-Hakim)

.

.

...terus mencari nur ilahi... . 2017 Copyright. All rights reserved. Designed by Blogger Template | Free Blogger Templates